dissabte, 14 d’octubre de 2006

PSC el partit que genera més simpatiaEl darrer dels estudis del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya, el baròmetre 2006, ens descobreix una dada molt interessant, perduda en la immensitat de la mostra, i és com el PSC és l'organització política que genera més simpatía en la mostra utilitzada pel CEO, el que donada la significació de la mateixa em porta a afirmar el que reflexo en el títol. De fet el 24,9% de la mostra mostra aquesta simpatia, mentre que només un 19,3% ho manifesta respecte de CiU. A la resta de partits el valor simpatia es situa, per ordre descendent, en el 12,7% cap a ERC, el 7,6 cap a ICV i el 5,2% cap al PP.

Aquesta realitat que apel.la a una cuestió quasi emocional és la que ens hauria de fer pensar quina és avui en dia l'actual intenció de vot dels catalans i catalanes, amb les correccions lògiques de les realitats territorials de cada districte electoral. En tot cas cal mantenir la dada que resulta prou interessant, com a nivell de simpatia, el PSC supera 5,6 punts al seu rival immediat CiU.

Tanmateix quan hom pregunta quin es pensa que és el parti que pot donar resposta als problemes que preocupen a la ciutadania, també la mnostra continua essent altament favorable al PSC amb un 14,1º%, mentre que CiU es situa al 12,2%, ERC al 7,2% i tant ICV com el PP a 3,4.


Resulta evident per a tothom que la simpatia i la gestió són dos elements claus que configuren l'elecció del vot per part de l'elector, i en aquestes dos variables l'organització política capdevanera és una: el PSC