dimarts, 17 d’octubre de 2006

Què en pensa vostè...?


Què en pensa vostè, com a politòleg, de la notícia que li adjunto a continuació (referent a les dades publicitades per ràdio Lleida de la Cadena Ser, el Pulsómetro, que vaticina que CiU y PSC perdran un diputat a Lleida)?


Un comunicant anònim, no entenc que la gent amagui la seva identitat, com veieu em demana una reflexió professional (farien el mateix amb un advocat o un metge? Només passa això amb els científics social ) sobre la notícia que fa referència a les projeccions electorals que l'empresa Opina ha fet per encàrrec de la Cadena Ser i que preveu un moviment d'escons a Lleida, de CiU cap a ERC i del PSC cap a ICV.


En tot cas, la resposta que li dono aquest comunicant anònim, a qui vull agrair les seves aportacions en aquest blog, ha estat: que per a un politòleg la única enquesta vàlida sobre la que fer valoracions són els números que resulten dels escrutinis electorals, els vaticinis són això: vaticinis i poden agradar més o menys, però no hi ha res a valorar.


De fet li voldria aclarir a aquest comunicant anònim que al marge de les possibilitats d'encert que es puguin donar en les prediccions, aquestes estan mancades de tot un seguit de variables que puguin determinar una tendència certa, això no vol dir que hi pugui o no haver encert. Per a nosaltres l'interès se centra en l'anàlisi de dades, per exemple de l'evolució de la participació, de l'abstenció, de les seves causes, de la volatilitat del vot, etc. etc.


En realitat quan es fan estudis sobre resultats electorals hipotètics, els models de mostra, les variables de realitat i altres variables, haurien d'anar lligades amb un element important, la participació, dada que no pot tenir-se en compte fins que succeeix i per tant difícilment avaluable, com tampoc la veritable distribució de franges d'edat i gènere en la realitat demogràfica del cens participatiu.


Amb això el que vull dir és que el cientifisme es trenca i més si tenim en compte que es fan unes valoracions a la cuina de les empreses que fan l'estudi, on es reconverteixen les disposicions de vot, que no coincideixen amb les dades finals i fan unes projeccions a partir de estimacions, objectives o no, que poden portar a conclusions que difereixin del resultat que ens ocupa: quina serà la distribució d'escons en definitiva, doncs evidentment la que es donarà a partir de les 20:00 h. del dia 1 de novembre de 2006.