dijous, 19 d’octubre de 2006

Sobre els debats, una cita.


"La manera intel·ligent de mantenir a la gent passiva i obedient es limitar l’ espectre de lo que es considera opinió acceptable, per a permetre debats acarnissats dins d’aquest espectre"

Evidentment es tracta d'una cita críptica, per una banda, i crítica per altra, respecte al model del debat de les idees que avui en dia s'està duent a terme, un debat que pren com a model el que ja porten anys fent els nordamericans i quina experiència acostuma a analitzar aquest professor de l'Institut Tecnològic de Massachussets.