dimecres, 21 de febrer de 2007

Una autèntica meravella, art en majúscules al MNAC
Dona amb barret i coll de pell (Marie-Thérèse Walter) (1937), la pintura que l’Estat ha comprat per a la seva cessió al MNAC, és un dels nombrosos retrats que Picasso va fer de Marie-Thérèse Walter, la seva companya entre 1927 i 1935, aproximadament, i mare de la seva filla Maya.

En aquests retrats Picasso duu a terme un exhaustiu exercici analític i sotmet a mil transfiguracions metamòrfiques la joventut i la personalitat de Marie-Thérèse. L’artista converteix la model en una icona de la sensualitat a través d’un ric llenguatge pictòric en què la distorsió de formes suposa la consolidació de l’anomenat “estil Picasso”, que va marcar les claus del llenguatge artístic del segle XX.

Dona amb barret i coll de pell (Marie-Thérèse Walter) constitueix l’epíleg de la confrontació al Guernica entre les dues models essencials d’aquell moment: la mateixa Marie-Thérèse i Dora Maar. Mancada, però, de la profunda càrrega simbòlica que encarna Marie-Thérèse en el Guernica, Picasso la mostra aquí molt més convencional i exempta de dramatisme. Tot i la distorsió de la forma, la divergència de la mirada i l’angulositat dels trets fisonòmics, aquest retrat és fàcilment identificable, igual que els que va fer en aquest mateix moment de Nusch, la segona esposa de Paul Éluard, i de Dora Maar.