dijous, 22 de febrer de 2007

Crònica electoral XXVII: Bronca oposició la del PP

Al Partit Popular se li nota que hi ha gent dels seus que té orígens marxistes, i allò de transformar la societat s’ho tenen aprés. Al marge d’avantatges més grans o més petites i aproximacions entre els grans partits, de la recent enquesta del Centre d’Investigacions sociològiques, el que resulta més interessant és veure com en matèria de percepció de problemes, allò que la gent considera que li preocupa, han aconseguit que novament el terrorisme, en allò que els ciutadans enquestats consideren que afecta a Espanta, se situï en el primer lloc. Després en aquest estudi, quan la pregunta afecta als propis interessos personals veiem com en les diferents variables, el tema torna al seu lloc natural, quart o cinquè lloc, però queda clar que si una cosa han aconseguit bronques com Aceves, Zaplana i propi Aznar és que el tema torni a preocupar, i és precisament això el que ens hauria de preocupar, com han estat capaços, manipulant òbviament una de les organitzacions de víctimes, l’AVT, com aconsegueixen magnificar un problema que porta vies de solució, amb els entrebancs lògics i les marxes enrere que calguin.

El CIS ho presenta a partir de diferents variables: sociodemogràfiques, de classe social o polítiques, tots tres estudis ens plantegen variables i lectures molt interessants i recomanables.


El meu amic, el diputat Jordi Pedret, de la circumscripció de Barcelona, ens explica en el un post al seu blog: "Tarda de bronca al congrés", referit a com ha estat la bronca rebuda al Congrés del nou Ministre de Justícia, en línia amb el que us deia al principi, d'atac bronco i desmesurat per a crear un clima d'opinió favorable, de manera que no convé a ningú caure en el seu parany.