dissabte, 28 de juliol de 2007

33 anys després

Un cant d'amor i respecte a la més gran de les meravelles que és, la vida humana, jo, com ell, també ho crec; potser en l'únic, en el darrer valor que ens queda i que ens obliga a fer una reverència a la senzillesa, a la prudència i a l'afecte com a l'honor, i al somriure, malgrat tot.