dijous, 19 de juliol de 2007

Una cita:孔子

Em preguntes perquè compro arròs i flors ? Compro arròs per a viure i flors per a tenir alguna cosa per la que viure.

Kongzi -Confuci en la variant llatinitzada pels jesuites- (551-479 A.C.)